Audna Gym 


Etablert i 2022


Audna Gym ble grunnlagt og omdøpt fra Shapes Lindesnes vinteren 2022. 

Niels Christian Johannessen

Daglig leder, medeier og sjauer på Audna Gym

Trening for alle


Her på Audna er alle velkommen. Vi verdsetter det sosiale vel så mye som det fysiske. Vårt mål er at alle våre medlemmer skal føle seg velkommen på senteret vårt, og kommer akkurat som de er.